Odzyskamy Twój podatek za pracę w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii lub Niemczech!
Zwrot podatku za jedyne: 6,5%! Bez opłat wstępnych i ukrytych kosztów. Zwrot podatku w 4 miesiące. Nie czekaj! Odbierz swoje pieniądze! Wypełnij formularz obok
1) Wypełnij formularz obok (podaj prawidłowe dane). 2) Oddzwonimy do Ciebie i wyślemy formularze. 3) Odeśij nam podpisane dokumenty. 4) W ciągu 4 miesięcy otrzymasz zwrot podatku na konto.
Calavados Investments II sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Wł. Sikorskiego nr 2 - 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189044, identyfikującą się numerem Regon: 932963926, NIP 8971689847