ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK ZA PRACĘ ZA GRANICĄ!

Polityka Prywatnosci

 

 

Ponosimy odpowiedzialność za powierzone nam dane osobowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi.

 

Przetwarzamy je zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz.U.02.101.926), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024), oba akty prawne oparte są zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

 

Calavados Investments II sp. z o.o., zobowiązuje się do respektowania prywatności osób odwiedzających stronę internetową www.super-tax.pl.

 

Zobowiązujemy się w szczególności do:

 

  • gromadzenia Twoich danych osobowych tylko za Twoją wiedzą;
  • nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim;
  • umożliwienia wglądu w Twoje dane osobowe i ich edycji;
  • natychmiastowego zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy wyrazisz takie życzenie;
  • ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Informacje o odwiedzających i użytkownikach gromadzimy w następujący sposób:

 

Formularze rejestracyjne

W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z usług, jakie oferuje Calavados Investments II sp. z o.o. możesz zostać: o poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który umożliwi nam świadczenie usługi.

Przysługuje Ci prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych.  
Możesz w każdej chwili zażądać: o wykreślenia Twoich danych z naszej bazy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług.

 

Numery IP

Wykorzystujemy numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.

 

Adresy e-mail

Wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów w celu wysyłania im komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Jeśli prowadzisz z nami korespondencję e-mailową, Twój korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu w sprawach, których korespondencja ta dotyczy. Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail podmiotom trzecim.

 

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Calavados Investments II sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Wł. Sikorskiego nr 2 - 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy zwrotu podatku. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 

Calavados Investments II sp. z o.o. wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane po kliknięciu reklamy na komputerze użytkownika. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html

 

Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby mimo wszystko wyłączyć pliki cookie lub kontrolować ich stosowanie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

Pliki cookie - Google AdWords


Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Calavados Investments II sp. z o.o. w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu super-tax.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania pliku cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google: http://www.google.pl/privacy_ads.html


 

Odzyskaj podatek z Super-Tax!
Jeżeli pracowałeś legalnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech - możesz odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Może on wynieść nawet 2500 zł!
Te pieniądze należą Ci się! Nie czekaj, aż sprawa przedawni się – wypełnij formularz Super-Tax.pl. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Calavados Investments II sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Wł. Sikorskiego nr 2 - 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189044, identyfikującą się numerem Regon: 932963926, NIP 8971689847