ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK ZA PRACĘ ZA GRANICĄ!

Pomoc

Holenderskie dokumenty JAAROPGAAF (lub Jaaropgave) mogą dość znacznie różnić się wyglądem w zależności od pracodawcy, który je wystawia. Stosowane jest też niejednakowe nazewnictwo poszczególnych kwot na dokumencie. Poniżej podajemy najczęściej spotykane nazwy:

LOON - czyli zarobek brutto może być nazwany także:
loon voor loonbelasting/premie VV
fiscaal loon


INGEHOUDEN LOONBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN - czyli pobrana zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne wystepuje także pod nazwami:
loonheffing
ingehouden loonheffing
loonbelasting/premie v.v.


VERREKENDE ARBEIDSKORTING - nie jest potrąceniem z pracy lecz przysługującym pomniejszeniem opodatkowania dokonanym przez pracodawcę. Ta pozycja występuje także pod nazwą arbeidskorting

PREMIE ZIEKENFONDS - czyli ubezpieczenie chorobowe, jest mało istotną pozycją z punktu widzenia zwrotu podatku, gdyż można ją odliczyć od podatku dopiero po przekroczeniu dość wysokiej wartości progowej, co w przypadku pracowników z Polski raczej się nie zdarza. Ta pozycja wystepuje także pod nazwami:
ziekenfonds/z.k.v. premie
ziekenkostenverzekering

Odzyskaj podatek z Super-Tax!
Jeżeli pracowałeś legalnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech - możesz odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. Może on wynieść nawet 2500 zł!
Te pieniądze należą Ci się! Nie czekaj, aż sprawa przedawni się – wypełnij formularz Super-Tax.pl. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.
Calavados Investments II sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Wł. Sikorskiego nr 2 - 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189044, identyfikującą się numerem Regon: 932963926, NIP 8971689847