Polacy, którzy pracowali za granicą tracą 5,5 mld zł nie odzyskując podatku.

Twoje pieniądze czekają!

Odzyskaj zwrot podatku za pracę w Irlandii

Calavados Investments II sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. Wł. Sikorskiego nr 2 - 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189044, identyfikującą się numerem Regon: 932963926, NIP 8971689847